kitchen

KITCHEN

FATSO'S KITCHEN
(MON - SAT)

SUNDAY MENU